Feitelijke perspectieven op de financiële solidariteit in de zorg