Mag de patiënt zichzelf zijn? Over marktdenken en authenticiteit in de participatieve gezondheidszorg