De patiënt overvraagd?

Autonomie opnieuw doordacht

Redactie: 

Lange tijd bepaalde de arts wat goed was voor de patiënt. De patiënt had een min of meer afhankelijke rol. De laatste jaren is dat veranderd: van passiviteit worden patiënten nu opgeroepen tot activiteit. Zij worden aangesproken als – kritische – klant, als manager van hun eigen gezondheid als partner die samen met zorgverleners een behandeling bepaalt. Die rollen veronderstellen allemaal dat de patiënt actief is, rationeel en autonoom. De realiteit is dat patiënten ook vaak angstig of in de war zijn, kampen met belangenconflicten of de situatie niet kunnen overzien.

 

Zijn er louter zegeningen te verwachten van de toenemende zeggingskracht van patiënten, of heeft deze ontwikkeling ook een keerzijde? Hoe kunnen we recht doen aan de eis om de autonomie van de patiënt te respecteren zonder de patiënt te overvragen? In deze bundel worden deze vragen doordacht door diverse auteurs, vanuit de wetenschap, de professionele zorgpraktijk en/of patiëntervaring. Deze bundel verschijnt naar aanleiding van de Prudentiaconferentie in 2013.

 

De bijdragen in deze bundel zijn van Carlo Leget, Marcia Smits, Annelies van Heijst, Dick Stap, Jeannette Pols, Gert Olthuis, Trees Coucke, Monica Roose, Alet Velthuis, Anky de Bakker, Mirjam Claessens, Petra Veldman, Marij Bontemps-Hommen, Roberto Tobon Morales en Margo Trappenburg.

 

'De patiënt overvraagd?' verschijnt als aflevering 104.4 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.

Inhoudsopgave

Titel Auteur Pagina
Voorwoord Carlo Leget en Marcia Smits 7
De kunst van het dulden Annelies van Heijst 12
Leven met een steen. Autonomie, immuniteit en chronisch ziek zijn Dick Stap 24
Variaties op de goede patiënt. Over kennis, autonomie en relaties Jeannette Pols 47
Oog krijgen voor opgaven. Gezamenlijke besluitvorming vanuit het perspectief van patiënten Gert Olthuis 62
Een ervaring die blijft plakken. sTimul: zorg-ethisch lab Trees Coucke en Monica Roose en Alet Velthuis en Anky de Bakker 79
Partnerschap in de zorg Mirjam Claessens en Petra Veldman 89
De patiënt als gast. Over 'onthaal' en gastvrijheid Marij Bontemps-Hommen en Roberto Tobon Morales 106
Epiloog Margo Trappenburg 119