Teken van tegenspraak. Het beeld van Erasmus bij katholieken, protestanten en humanisten