Is de vraag naar een rechtvaardiging altijd zinvol?