Waarheid en democratie: enkele inleidende bemerkingen