'Opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed': armoede en christelijke naastenliefde