Van 'weldadig verschil' naar 'huilende armoe-weedom'

Veranderende opvattingen over armoede in de negentiende eeuw

Nog niet gratis digitaal beschikbaar.