Maakbaarheid, macht en matigheid

Korte beschouwingen in het natuurdebat

Redactie: 

Dit boek plaatst de natuur in het zicht door actuele standpunten te verzamelen rond drie thema's die vanuit een christelijke levensbeschouwelijke traditie waardevol zijn. Zo verwijst 'maakbaarheid' impliciet naar de spanning tussen de natuur die ons gegeven is en die we niet in de hand hebben en de natuur die we in de hand genomen hebben. Waar liggen hier de grenzen? 'Macht' herinnert ons aan de verantwoordelijkheid bij het bepalen en bij het nastreven van politieke doelen. Dat geldt ook in een concreet geval als de aanleg van een tweede nationale luchthaven. En 'matigheid' tenslotte is een klassieke deugd die op het terrein van de milieuproblematiek een moderne en praktische variant vereist.

Inhoudsopgave

Titel Auteur Pagina
Inleiding Henri Geerts 7
Onze maakbare natuur Koos van Zomeren 15
De achterkamers van het Schipholdebat Jos van Hezewijk en Marcel Metze 59
Is Enzensberger de profeet van de ascetische generatie? Eimert van Middelkoop 97