Chronische zorg, zingeving en zinbeleving

Op zoek naar de zin van chronisch ziek zijn

Redactie: 

Wat betekent het om een chronische aandoening te hebben en wat betekent het als dit een blijvende afhankelijkheid van zorg tot gevolg heeft? Dat is het thema van de bundel Chronische zorg, zingeving en zinbeleving. De bijdragen - van medische, ethische en filosofische aard - gaan grotendeels terug op een symposium van de Medische Afdeling van het Thijmgenootschap dat anderhalf jaar geleden werd gehouden. De stukken stellen overigens niet alleen de zin van de zorg vanuit het gezichtspunt van de zorgvrager aan de orde, maar behandelen ook de vraag hoe het de zorgverlener vergaat.

Huisarts Ignace Schretlen schetst op een uiterst persoonlijke manier hoe een chronische ziekte het dagelijkse functioneren kan beïnvloeden. Zo persoonlijk dat gynaecoloog Vincent Kirkels in zijn inleiding bij de bundel gewag maakt van een zekere verlegenheid bij de lezer. Toch, zegt hij, heeft de redactie besloten de bijdrage op te nemen, omdat men bewust wilde kiezen voor een confronterende benadering. Binnen het domein van de geneeskunde maar ook binnen de gezondheidszorg heeft chronisch ziek zijn een vrij stoffig en ietwat grauwgrijs imago in de schaduw van het acute ziek zijn en het aura van het terminale ziek zijn, meent Kirkels.

In de bijdrage van medisch-ethicus en arts Wim Dekkers gaat het vooral over de betekenis van het levensverhaal (het ego-document) voor de zingeving en zinbeleving van de soms ingrijpende ervaringen die chronisch zieken meemaken. Dekkers wijst op de gemeenschappelijkheid tussen mensen met een chronische aandoening enerzijds en zorgverleners anderzijds. Indien de gezonde hulpverlener de fragiliteit van het chronisch-zieke bestaan ook in zichzelf herkent, zal dit de hulpverlenersrelatie alleen maar ten goede komen, aldus Dekkers.

Inhoudsopgave

Titel Auteur Pagina
Ten geleide Vincent Kirkels 7
Ach, wat zielig nou! Ignace Schretlen 12
'Een verhaal' Ignace Schretlen 25
Het levensverhaal van mensen met een chronische aandoening, in het bijzonder aids Wim Dekkers 42
De gesloten kamer Joachim Duijndam 62
Naar een moreel-levensbeschouwelijke visie op zorg Annelies van Heijst 76
Om de emancipatie van de chronische zorg Marinus van den Berg 94
Zorg om zin Myriam Steemers-van Winkoop 109