Geluk

Visies van vrouwen

Redactie: 

Zonder geluk kan een mens niet leven. Het is hét toverwoord in deze wereld, waar veel ongeluk voorkomt. Het verwijst naar het verloren paradijs. De mens blijft ernaar op zoek. Het woord geluk roept altijd beelden, associaties en herinneringen op, want mensen hebben allemaal geluksmomenten ervaren. Toch is ‘geluk’ nauwelijks onder woorden te brengen. Geluk is vooral een ervaringsweten en de term ‘begrip’ in exacte zin lijkt er niet op van toepassing. Je kunt over geluk filosoferen, er met je gedachten omheen cirkelen, maar je moet ook ruimte laten voor het onbewijsbare. In elk geval spelen emotie en gevoel een rol.

Wat betekent geluk of ongeluk voor ons? Wat overkomt ons bij een gelukservaring? Wat bepaalt of een mens gelukkig is? Is geluk meetbaar? Hoe bereiken we ons geluk? Dergelijke vragen worden in de verschillende bijdragen in deze bundel gesteld en beantwoord.

De auteurs, merendeels afkomstig uit kringen van het Katholiek Vrouwen Dispuut, benaderen het centrale thema ‘geluk’ zowel vanuit filosofisch oogpunt als vanuit hun ervaring als arts, theoloog, psycholoog, socioloog, docente in een Derde-Wereldland of medewerker aan empirisch onderzoek naar geluk.

Hedendaagse problemen als het ontbreken van gerechtigheid en de zoektocht naar geluk in het leven van alledag zijn evenzeer onderwerp van beschouwing als kleine, persoonlijke geluksmomenten uit het verleden die het leven ook nu nog glans geven.

Deze ‘kaleidoscoop van het geluk’ laat allerlei kleurige facetten van de gelukservaring van vrouwen zien.

Geluk – visies van vrouwen verschijnt als aflevering 91.1 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.

Inhoudsopgave

Titel Auteur Pagina
Inleiding Trix van de Laar-Verhofstad en Liesbeth Scholten en Lidy Smeets-Kloes en Helmi van Stratum-van Beeck 7
Geïndividualiseerd, bejaard en toch meetbaar gelukkig Tonny Lelieveldt-Pot 11
De kaleidoscoop van het geluk Sandra Kohnstamm-Bodenhausen 25
Geluk José ten Berge-de Fraiture 46
Het geluk van levend sterven Jacobie Stigter 48
Klein geluk Trix van de Laar-Verhofstad 55
Het geluk en het alledaagse Marianne Banning-Mul 57
Kussen en kastanjes Christine Nevejan 74
De gelukkig(e) werkende vrouw Riet Hanssen-Smeets en Dineke Leliefeld-Lohman en Juul Soons-Smoor 81
Eenvoudig gelukkig Marleen Peters-van der Heyden 98
Waar de gerechtigheid geschonden wordt, wordt het geluk van mensen bedreigd Nelleke Serrarens Wijngaard 105
Wat heeft mijn leven met geluk te maken? Lucette Verboven 116
Geluk is vrijheid van denken en doen Helmi van Stratum-van Beeck 121