Stadsgezichten

Wandelen door de geschiedenis van christendom en cultuur

Redactie: 

Leiden en Leuven, Antwerpen en Amsterdam, Rotterdam en Ieper, Rijsel (Lille) en Deventer, 's-Hertogenbosch en Gent: tien steden met een geschiedenis waarvan de betekenis zich tot ver buiten de grenzen van het louter lokale uitstrekt. Die geschiedenissen zijn getekend door wetenschap en universiteit, handel en economie, door de verschrikkingen van de oorlog, religieuze en sociale hervormingsbewegingen, hoogtepunten van beeldende kunst, muziek en bouwkunst en door de rol die het christendom in al die zaken ook steeds speelde. Samen vormen deze stadsgezichten een beeld van de culturele geschiedenis van de lage landen.

Het honderdjarige Thijmgenootschap organiseerde cultuurhistorische programma's in deze tien steden. Het succes van deze programma’s was overweldigend. Vele duizenden mensen hebben aan één of meer programma’s deelgenomen. Er was veel vraag naar een boekuitgave. Aan dat verzoek is met dit boek gehoor gegeven. Stadsgezichten bevat een verslag van alle tien goedbezochte programma's en een selectie van de voordrachten in de Nederlandse steden, die werden gehouden door onder anderen Kees Fens, Herman Pley en James Kennedy.

Stadsgezichten verschijnt als deel 93.2 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.

Inhoudsopgave

Titel Auteur Pagina
Voorwoord Hardy Beekelaar en Paul van Tongeren 7
Stadsgezichten 2004. Een verslag Wouter Sanderse 10
Academische vrijheid: een compromis? Willem Otterspeer 35
Gescheiden wegen, verbonden lot Geert Vanpaemel 45
De verkavelde erfenis van de Lage Landen Herman Pleij 51
Het Amsterdam van Alberdingk Thijm Arjen J. Looyenga 65
Stad en oorlog Ad H. van Luyn 78
De hemel boven de IJssel Kees Fens 82
Deventer als bakermat van de Moderne Devotie Clemens M. Hogenstijn 93
De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap en JHeronimus Bosch (1318-1516) Pieter A.C. Beelaerts van Blokland 103
Geloof achter de dijken James Kennedy 132