Cyberspace

Zijn, denken en bewegen in een grenzeloze wereld

Redactie: 

‘Cyberspace’ geeft de ruimte aan die ontsloten wordt door wereldwijde koppelingen van computergeheugens. In deze ruimte bestaan de grenzen van de fysieke wereld niet meer. Met een webcam kun je elkaar zelfs over grote afstand in de ogen kijken. De meer-dimensionale weergave van al deze informatie kan de suggestie wekken dat we ons in die informatie bevinden en ons in deze virtuele werkelijkheid vrijelijk kunnen bewegen en ermee in interactie kunnen treden.

Vanuit verschillende invalshoeken verkennen de auteurs wat deze steeds voortgaande informatietechnologie inhoudt en wat ze doet met onze menselijke identiteit, met onze lichamelijkheid, en met onze religieuze en kunstzinnige verbeelding.

Cyberspace is verschenen als 94.2 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.

Inhoudsopgave

Titel Auteur Pagina
Ten geleide Palmyre Oomen en Jan Osse en Vincent Kirkels 7
Cyberspace voor dummies – een vraaggesprek met Jos de Mul Palmyre Oomen en Jan Osse en Vincent Kirkels 15
Cyberspace Odyssee Jos de Mul 25
De wannabe/wannado-generatie Cor van Halen en Jacob van Kokswijk 49
De techniek van de goede verstaander Petran Kockelkoren 80
Voormoderne voorstellingen van het Nieuwe Jeruzalem en laatmoderne avonturen in cyberspace René Munnik 103
Het onmisbare lichaam Palmyre Oomen 123