Thomas van Aquino: Over waarheid

[q.d. de veritate q.1]

Redactie: 

Na zijn benoeming tot magister in de theologie aan de Parijse universiteit in 1256 begon Thomas van Aquino zijn leeractiviteit met het houden van een serie academische disputaties over het thema waarheid. De eerste kwestie van deze disputaties betreft een fundamentele wijsgerige analyse van het begrip waarheid en van de verschillende betekenissen waarin van ‘waarheid’ gesproken kan worden.

Thomas verdedigt hier de opvatting dat waarheid bestaat in een relatie tussen kennis en de werkelijkheid, een relatie die het meest passend geformuleerd kan worden als ‘overeenstemming van het verstand en het ding’ (adaequatio rei et intellectus). Het is een belangrijke en invloedrijke tekst, onder andere vanwege de leer van de transcendentalia (het ware, het goede, het ene). 

Naast de vertaling van De veritate q.1 bevat deze uitgave een reeks bijdragen van filosofen en Thomas-deskundigen die de verschillende aspecten van Thomas’ uiteenzetting over waarheid uitleggen en van filosofisch commentaar voorzien.

Thomas van Aquino-kenner Rudi te Velde is hoogleraar aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Hij is tevens docent aan de Universiteit van Tilburg.

Thomas van Aquino: over waarheid verschijnt als aflevering 94.3 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.

Inhoudsopgave

Titel Auteur Pagina
Voorwoord en Inleiding Rudi te Velde 7
Over waarheid Thomas van Aquino 19
De vraag naar het transcendentale Jan Aertsen 99
De grenzeloze ruimte van de ziel Herman Berger 113
Waarheid en gelijkwording Ad Vennix 131
Waarheid en het oordeel Rudi te Velde 166
(On)waarheid in oppositie Harm Boukema 194
Veranderlijkheid van de waarheid Harm Goris 230