Voorbeeldig onderwijs

Redactie: 

Dagelijks verschijnen er verontruste en verontrustende berichten in de media over het onderwijs. Als reactie op de bestaande onvrede ontstaan nieuwe experimentele vormen van onderwijs, maar ook weerklinkt de roep om terugkeer naar het ‘degelijke’ traditionele onderwijs. Er lijkt een kloof te ontstaan tussen het nieuwe en het oude leren.

In deze bundel gaat een aantal auteurs op zoek naar de kern van goed onderwijs, waarbij de nadruk ligt op het voortgezet onderwijs. De auteurs hebben allen ervaring met het onderwijs, vanuit diverse functies, variërend van (hoog)leraar tot schoolleider tot onderzoeker. De verschillende expertises van de auteurs staan garant voor een veelzijdige benadering van de vraag: wat is goed onderwijs eigenlijk? 

De rode draad wordt gevormd door het opsporen van kenmerken van voorbeeldig onderwijs, en van de rol van het voorbeeld in goed onderwijs. Kan voorbeeldig onderwijs de tegenstellingen in de discussie over de inrichting van het onderwijs overbruggen? In ieder geval geven de verschillende auteurs met hun uiteenlopende visies op goed onderwijs stof tot nadenken aan alle betrokkenen in de huidige discussie. 

Voorbeeldig onderwijs verschijnt als aflevering 95.2 in de Annalen van het Thijmgenootschap.

Inhoudsopgave

Titel Auteur Pagina
Inleiding Paul van Tongeren en Karin Pasman-de Roo 7
Voorbeeldig onderwijs Maria van der Hoeven 9
Wat regeert ons leerplan? Fons van Wieringen 14
Het hart van het onderwijs Kars Veling 33
Educatie en opvoeding Marijke Verbrugge 45
Waarom het onderwijs niet voorbeeldig is Ben van der Hilst 56
Samen zorgen voor een nieuwe generatie Ans Buys 60
Het leven leren Jet Weigand-Timmer 70
Onderwijs en traditie in niet-westerse culturen Ad Borsboom en Jean Kommers 82
De leerkracht als het na te volgen voorbeeld Hans van Crombrugge 95