Onderwijs

Over subsidiariteit, coöperaties en de positie van de ouders

Frank van den Heuvel schetst enkele actuele governance-issues over de organisatie van scholen en dat de basis hiervoor gevonden kan worden in de katholiek-sociale leer. Subsidiariteit blijkt juist bij onderwijs, dat dichtbij mensen ligt, van groot belang. Een artikel over de maatschappelijke inbedding van scholen.

Lees als PDF: