Toekomst voor de Talpa’s?

Over de markt als gouden kooi en andere ontwikkelingen in het hedendaags medialandschap

In deze bijdrage onderzoeken de auteurs of commerciële omroepen zich nog wel laten vangen in – vrij naar Max Weber – de ijzeren kooi van de bureaucratie. Ook komt de vraag aan de orde of een verdere liberalisering en commercialisering van het mediabestel wel tot maatschappelijke uitkomsten kan leiden, die vanuit een katholiek perspectief op vrijheid en goede samenleving aanvaardbaar zijn. De conclusie is dat er op dat punt behoorlijke zorgen kunnen worden geformuleerd, die de aloude opdracht van omroepverenigingen als de KRO een verrassende actualiteit geven.

Lees als PDF: