Tonen wat niet gezegd kan worden – een collage

Over Wittgensteins Tractatus Logico-philosophicus

René Munnik legt uit hoe Wittgenstein in zijn Tractatus Logico-philosophicus de grenzen van de taal opzoekt. Voor Wittgenstein is literatuur, in het bijzonder de poëzie, niet uit op objectieve beschrijvingen maar op het tonen van het absoluut waardevolle.

Lees als PDF: