Levensbeschouwelijke vorming

Tussen filosofie en religie

Redactie: 

Levensbeschouwelijke vorming is een gerespecteerd en gewaardeerd vak in het onderwijs, waaraan zowel de theologie als de filosofie aan universiteit en hbo hun bijdrage leveren. Tegelijk opereert het vak levensbeschouwing in een moeilijk veld dat gekenmerkt wordt door problemen die verband houden met de verzwakking van de levensbeschouwelijke identiteit van scholen en het cultureel-religieus pluralisme dat steeds sterker zijn stempel drukt op het onderwijs. Onder invloed van de verzakelijking van de verhoudingen in samenleving en onderwijs worden levensbeschouwelijke perspectieven meer en meer naar de marge gedrongen.

In deze bundel gaat een aantal auteurs in op de problemen van levensbeschouwelijke vorming en onderwijs in de hedendaagse samenleving. Een breed spectrum van vragen en thema’s komt daarbij aan de orde: wat is het verband tussen filosofie en levensbeschouwelijke vorming; wat is de rol van spiritualiteit in het leerproces; wat betekent de multiculturele realiteit van het huidige onderwijs voor de mogelijkheden van het interreligieuze gesprek, enzovoort.

Levensbeschouwelijke vorming: tussen filosofie en religie bevat bijdragen van Paul van Tongeren, Frans Maas, Peter van Zilfhout, Paul Cobben, Thom Geurts, Rob Tanke en Monique Leijgraaf.

Levensbeschouwelijke vorming: tussen filosofie en religie verschijnt als aflevering 97.3 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.

Inhoudsopgave

Titel Auteur Pagina
Inleiding Rudi te Velde en Harm Goris 7
Filosofie en/als spiritualiteit Paul van Tongeren 14
Spiritualiteit in het leerproces Frans Maas 33
Ter wereld komen Peter van Zilfhout 46
Levensbeschouwelijke vorming: de bijzondere universiteit in een multiculturele samenleving Paul Cobben 60
Werelden van verschillen Rob Tanke en Monique Leijgraaf 73
Leren onderbreken Thom Geurts 88