Nanotechnologie

Betekenis, beloftes en dilemma’s

Redactie: 

Nanotechnologie is de studie van fenomenen en de manipulatie van materialen op de schaal van atomen, moleculen en supramoleculaire structuren ter grootte van een miljardste meter, ofwel 0,000000001 meter. Zelfs met de sterkste microscoop zijn fenomenen van deze afmeting niet te zien. Maar op dit onvoorstelbaar kleine niveau kunnen wetenschappers materie naar hun hand zetten, hersenfuncties beïnvloeden of leven nabootsen.

Het manipuleren van materie op zo kleine schaal opent dus een rijk scala aan toepassingen op medisch, biologisch en farmaceutisch terrein (‘slimme medicijnen’), op voedingsgebied, in de ict-sector, enzovoort. Op een zeer fundamenteel niveau kunnen wij dankzij de nanotechnologie onze leefomgeving scheppen en herscheppen.

Het is echter zoals bij elke grote nieuwe ontwikkeling: naast tal van prachtige toepassingsmogelijkheden, doemen er ook risico’s op en rijzen er vragen. Want in hoeverre raakt deze technologie het wezen van ons menselijk bestaan? Vraagstukken waar wetenschappers, ethici en filosofen zich gezamenlijk over moeten buigen. En zij niet alleen!

Gerenommeerde wetenschappers geven in dit boek een inleiding in dit fascinerende onderzoeksterrein en een overzicht van enkele veelbelovende toepassingen. Maar ook wordt stilgestaan bij vooralsnog onbeantwoorde vragen en levensbeschouwelijke kwesties die bij deze technologie opdoemen.

Nanotechnologie verschijnt als aflevering 98.4 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.

Inhoudsopgave

Titel Auteur Pagina
Inleiding Theo Wobbes en Palmyre Oomen en Theo Bemelmans 7
Nanotechnologie: Science of Fiction? Theo Rasing 17
Toepassingen van nanotechnologie in voeding Frans Kampers 41
Synthetische biologie: sleutelen aan het leven Theo Wobbes 57
Regeren is vooruitzien Bart Walhout en Rinie van Est 71
Ambient Intelligence Emile Aarts en Frits Grotenhuis 88
Nanotechnologie en farmacologie Hans de Waard 106
Toxicologie van nanomaterialen Paul J.A. Borm 127
Vragen over mens, techniek, natuur en God Palmyre Oomen 143
Betekenis, impact en dilemma’s van nanotechnologie en haar toepassingen Luca Consoli 176