Macht en wetenschap

Redactie: 

Een rapport dat concludeert dat immigranten zich na enkele generaties aan de samenleving hebben aangepast, wordt binnen een paar uur door prominente parlementariërs naar de prullenbak verwezen. Resultaten op medisch en farmaceutisch gebied worden ervan verdacht door de financiers te zijn gestuurd.

De laatste jaren ontmoeten resultaten van wetenschappelijk onderzoek steeds vaker maatschappelijke kritiek. Dankzij het internet wordt de wetenschap ‘gedemocratiseerd’; via de sociale media bemoeit rijp en groen zich met resultaten uit wetenschappelijk onderzoek, vaak politiek gemotiveerd. Een recent voorbeeld vormt het klimaatonderzoek. Vanuit de wetenschap zelf wordt steeds meer gewezen op het gevaar dat door een afrekencultuur de academische vorming in gevaar komt.

Macht en wetenschap gaat na in hoeverre macht, in de vorm van sociale en financiële druk, de resultaten van onderzoek beïnvloedt. Is het zo dat door sociale druk onderzoekers bepaalde resultaten maar niet publiceren (of niet gepubliceerd krijgen), of het niet aandurven bepaalde vraagstellingen te onderzoeken? Hebben financiers een zodanig grote invloed dat hen onwelgevallige resultaten niet naar buiten worden gebracht?

Bijdragen van Bram Buunk, Jan Willem Duyvendak & Peter Scholten, Esther-Mirjam Sent, André Knottnerus, Paul Hendriks, deelnemers aan de discussie zijn Theo Rasing, Toine van der Hoogen, Cor van der Weele, Corjo Jansen, Paul Klep en Fons Plasschaert.

Macht en wetenschap verschijnt als aflevering 99.3 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.

Inhoudsopgave

Titel Auteur Pagina
Inleiding Eelke de Jong en Rolf Hoekstra 7
Wetenschap aan de leiband Paul Hendriks 17
Geld en wetenschapsbeoefening Esther-Mirjam Sent 36
Wetenschap, macht en geld Corjo Jansen en Eelke de Jong en Rolf Hoekstra en Toine van den Hoogen en Paul Klep en Fons Plasschaert en Theo Rasing en Cor van der Weele. 52
Meer dan alleen politieke weerstand Bram Buunk 72
Bepaalt wie betaalt? André Knottnerus en Hanneke van de Klippe 91
Voorbij het Nederlandse multiculturele integratiemodel? Jan Willem Duyvendak en Peter Scholten 113
Hoe herwin je ‘de ziel van de wetenschap’? Hans Radder 131