Wij nodigen u van harte uit op 20 november 2021 om 14:00 uur online voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap. Let op: Na raadgeving van onze medische afdeling hebben we alsnog besloten om de Algemene Ledenvergadering niet fysiek door te laten gaan. Deze online vergadering zal hetzelfde programma volgen als de fysieke bijeenkomst.

Van 5 november t/m 3 december vindt in galerie Look Up de tentoonstelling plaats n.a.v. de schilderijen die voor de bundel De jacht naar rust zijn gemaakt. Leden van Thijmgenootschap zijn hartelijk uitgenodigd voor de opening daarvan op vrijdagavond 5 november.

De Afdeling Katholieke Theologie van het Thijmgenootschap nodigt u uit voor de ledenbijeenkomst op vrijdag 5 november, van 14.00 tot 17.00 op het Bisschoppelijk Paleis, Den Bosch met als titel “Naar ons beeld en gelijkenis” ICT en het theologisch mensbeeld.

Prof. dr. Eelke de Jong, vice-voorzitter van het Thijmgenootschap en hoogleraar Internationale economie aan de Radboud Universiteit geeft in een academische zitting op vrijdag 29 oktober 2021 om 15.00 uur een openbaar afscheidscollege. De rede heeft als titel: De euro heeft vertrouwen nodig, méér dan andere munten

U kunt de rede rechtstreeks volgen via een livestream: www.ru.nl/aula/livestream

Hardy Beekelaar, 37 jaar lang secretaris van het Thijmgenootschap, heeft de zilveren Waalbrugspeld ontvangen voor zijn 'omvangrijke en succesvolle werk voor de herdenking van de oorlogsslachtoffers in Nijmegen tijdens WO2'. In deze artikelen kunt u meer informatie vinden; het AD en het regionaal archief Nijmegen.

25 juni heeft de masterclass ‘De jacht naar rust’ plaatsgevonden aan de Christelijke Hogeschool Ede. Deze masterclass ging over het dieper verstaan van onze onrust vanuit christelijk perspectief en het verkennen van ideeën, beelden en praktijken vanuit de christelijke traditie om tot rust te komen en die rust in het actieve leven een plaats te geven. De plenaire sessie is ook opgenomen en via youtube na te beluisteren/kijken. De link naar deze masterclass is hier te vinden:

Op 25 juni zal een masterclass plaatsvinden over 'De jacht naar rust - het tegoed van het christendom'. De masterclass is georganiseerd door de huidige stipendiumhouder van het Thijmgenootschap in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede. De sprekers zijn auteurs van de bundel die komend najaar zal verschijnen.

Prof. Weiler was in 1968/69 een belangrijke spil in de koerswijziging van het Thijmgenootschap en is van 1984 tot 1989 voorzitter geweest van de Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap. Onderstaand een in memoriam van de huidige voorzitter van diezelfde Wetenschappelijke Raad.

Aan Anton Weiler bewaar ik vier herinneringen en volgens mij zijn ze alle vier tekenend voor een habitus die vandaag de dag node wordt gemist.

In onze samenleving vindt een jacht naar rust plaats. Met zijn stipendium onderzoekt Robert van Putten dit jaar de rol die het christendom gespeeld heeft en nog steeds kan spelen in deze zoektocht naar rust. Voor vakblad De Psycholoog schreef hij over de invloed van bestuur en politiek in deze jacht naar rust.

Voor een goede presentatie zijn taal, beeld en geluid nodig. Dat zien we in de Tweede Kamer, op het podium en in het theater. Volgens Aristoteles is de kern van retorica, het overtuigen van mensen, dat de ziel in beweging wordt gebracht. Op alle fronten zien we nu de beperkingen. We kunnen woorden overbrengen, maar te weinig beeld, vaak gemankeerd geluid en geen echt gevoel. Om te bewegen en bewogen te worden zijn alle drie nodig.

Pagina's