Wie de verschillende crises in Nederland wil ontwarren, doet er goed aan na te gaan wat er precies speelt en welke oplossingen voorhanden zijn. Dan blijkt de ene crisis de andere niet. Op cultureel vlak, waar ten onrechte de stikstofcrisis in opduikt, zijn tegenstellingen het moeilijkst te overbruggen.

Het Thijmessay 'Godenstrijd  in de liberale democratie' is in het NRC gerecenseerd. Hier kunt u de tekst vinden: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/09/15/deze-filosoof-vraagt-zal-heroiek-ons-helpen-om-de-liberale-democratie-te-redden-a4141986

Eelke de Jong, bestuurslid van het Thijmgenootschap, heeft een opiniestuk geschreven voor het Friesch Dagblad en het Reformatorisch Dagblad. Hieronder vindt u de tekst.

Eefje de Gelder, secretaris van het Thijmgenootschap, heeft bijgedragen aan het NRC artikel 'Een ander kapitalisme begint bij de overheid, zeggen jonge economen'.

De democratie staat onder druk. Wantrouwen is wijd verspreid. Burgers wantrouwen de politiek en elkaar. Globalisering en neoliberalisme hebben geleid tot populistisch verzet en nieuw nationalisme. Van rechter- en linkerzijde worden alternatieven aangedragen voor het huidige bestel en daardoor lijkt de liberale democratie niet langer de vanzelfsprekende toekomst.

Op donderdagmiddag 12 mei 2022 vond het eerder uitgestelde symposium over ‘postliberalisme’ plaats, naar aanleiding van de bundel Het Radicale Midden Overzee: Verkenning van het Postliberalisme (red. Patrick Overeem & Hans-Martien ten Napel). Dit symposium werd georganiseerd onder de auspiciën van de Rechts- en Bestuurskundige afdeling van het Thijmgenootschap en werd gehouden in het prachtige rococo stadspaleis van de Fundatie van Renswoude in Utrecht.

Voor de bundel ‘Bewegen en bewogen worden’ heeft Arthur Kok onlangs een interview gegeven voor de Hogeschool krant van Fontys: https://bron.fontys.nl/arthur-kok-retorica-van-netflix-tot-drillrap/ en was hij te horen op NPO Radio 1: https://www.nporadio1.nl/fragmenten/de-nacht-van/e3b7d95f-8ddb-4370-be83-e6f0de876fe1/2022-04-25-de-overtuigings

Op donderdag 12 mei 2022 van 14:30-17:00 uur vindt het symposium plaats getiteld Postliberalism: The promise and peril of getting beyond individual autonomy. Dit symposium is georganiseerd door de Rechts- en Bestuurskundige afdeling van het Thijmgenootschap.

Onlangs overleed prof. dr. Jan W.M. Osse op 86-jarige leeftijd. Gedurende lange tijd was hij nauw verbonden met het werk van het Thijmgenootschap.

Van harte nodigen wij u uit voor het jaarlijkse ATT symposium dat dit jaar door het Thijmgenootschap in samenwerking met de Stichting Thomas More en de Adelbertvereniging georganiseerd is.

Pagina's