Hardy Beekelaar, 37 jaar lang secretaris van het Thijmgenootschap, heeft de zilveren Waalbrugspeld ontvangen voor zijn 'omvangrijke en succesvolle werk voor de herdenking van de oorlogsslachtoffers in Nijmegen tijdens WO2'. In deze artikelen kunt u meer informatie vinden; het AD en het regionaal archief Nijmegen.

25 juni heeft de masterclass ‘De jacht naar rust’ plaatsgevonden aan de Christelijke Hogeschool Ede. Deze masterclass ging over het dieper verstaan van onze onrust vanuit christelijk perspectief en het verkennen van ideeën, beelden en praktijken vanuit de christelijke traditie om tot rust te komen en die rust in het actieve leven een plaats te geven. De plenaire sessie is ook opgenomen en via youtube na te beluisteren/kijken. De link naar deze masterclass is hier te vinden:

Op 25 juni zal een masterclass plaatsvinden over 'De jacht naar rust - het tegoed van het christendom'. De masterclass is georganiseerd door de huidige stipendiumhouder van het Thijmgenootschap in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede. De sprekers zijn auteurs van de bundel die komend najaar zal verschijnen.

Prof. Weiler was in 1968/69 een belangrijke spil in de koerswijziging van het Thijmgenootschap en is van 1984 tot 1989 voorzitter geweest van de Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap. Onderstaand een in memoriam van de huidige voorzitter van diezelfde Wetenschappelijke Raad.

Aan Anton Weiler bewaar ik vier herinneringen en volgens mij zijn ze alle vier tekenend voor een habitus die vandaag de dag node wordt gemist.

In onze samenleving vindt een jacht naar rust plaats. Met zijn stipendium onderzoekt Robert van Putten dit jaar de rol die het christendom gespeeld heeft en nog steeds kan spelen in deze zoektocht naar rust. Voor vakblad De Psycholoog schreef hij over de invloed van bestuur en politiek in deze jacht naar rust.

Voor een goede presentatie zijn taal, beeld en geluid nodig. Dat zien we in de Tweede Kamer, op het podium en in het theater. Volgens Aristoteles is de kern van retorica, het overtuigen van mensen, dat de ziel in beweging wordt gebracht. Op alle fronten zien we nu de beperkingen. We kunnen woorden overbrengen, maar te weinig beeld, vaak gemankeerd geluid en geen echt gevoel. Om te bewegen en bewogen te worden zijn alle drie nodig.

Arthur Kok en Gabriël van den Brink zijn geïnterviewd door 'De Nieuwe Wereld' over de nieuwe Thijmbundel 'Bewegen en bewogen worden: Retorisch handelen in taal, beelden muziek'. Ad Verbrugge gaat in dit video interview in gesprek met hen over retorische traditie en wat dit ons vandaag de dag kan leren.

Zitten rechters steeds vaker op de stoel van de wetgever? De kritiek op de rol van de rechter neemt toe sinds de uitspraken in de Urgenda-, stikstof- en IS-vrouwenzaak. Trekken rechters steeds meer macht naar zich toe? Of doet de controlerende macht slechts zijn werk? Luister naar jurist Hansko Broeksteeg en rechtsfilosoof Ronald Tinnevelt en denk mee over de vraag of de verhouding tussen recht en politiek onder druk staat.

Tijdens een feestelijke en inhoudelijke online bijeenkomst heeft op donderdag 28 januari 2021 de overdracht van het Thijmgenootschap Stipendium plaatsgevonden. De huidige stipendium houdster vertelt wat het stipendium haar gebracht heeft, en de nieuwe stipendium houder stelt zich aan u voor.

Volgens Aristoteles is de kern van retorica, als de kunst van het overtuigen, dat de ziel erdoor in beweging wordt gebracht. Daarbij gaat het niet alleen om argumentatie (logos) maar ook om waarden (ethos) en gevoel (pathos). De retorica van Aristoteles richt zich op de totale mens, niet slechts op diens talige vermogen. In deze bundel nemen wij daarom niet de taal maar het overtuigend handelen tot uitgangspunt van de retorica.

Pagina's