Het Thijmgenootschap bevordert reflectie op wetenschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor onze samenleving en cultuur, vanuit een christelijk perspectief. Het doet dit door middel van boekuitgaven en symposia. Sinds 1947 dragen we de huidige naam, geïnspireerd op J.A. Alberdingk Thijm, literator, kunstkenner en cultuurdrager (1820-1889).

Recente activiteiten

  • Deze publicatie biedt een diepgaande verkenning van de rol en betekenis van empathie in onder meer de gezondheidszorg. Het bevat inzichten over empathie in de praktijk, de invloed van emoties, filosofische benaderingen, en de interactie met technologie. Het boek benadrukt het belang van empathie voor innovatie en de unieke uitdagingen in de ouderenzorg. In een [...]

  • In deze bundel zoeken twaalf jonge filosofen de confrontatie met die complexiteit. Ze willen niet de zoveelste mogelijke oplossing voor onze problemen aandragen, maar laten de vraag bewust als vraag staan. De zoektocht naar antwoorden is namelijk niet altijd gebaat bij directe, concrete en heldere oplossingen, maar begint met aftasten. In hun bezinning op wat [...]