Algemene leden vergadering 2022

Op 19 November 2022 vindt de algemene ledenvergadering plaats van het Thijmgenootschap. De locate is Huize Heyendaal in Nijmegen (Geert Grooteplein Noord 9) en vangt aan om 10:30. Vanaf omstreeks 10:00 bent u van harte welkom voor een kop koffie of thee.

Tijdens de ledenvergadering zal er ook een inhoudelijk programma plaatsvinden waarvoor u van harte uitgenodigd bent, dat begint om 11:30.

De agenda van de Algemene Ledenvergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Verslag van de schriftelijke ALV 2021 – zie bijlage 1
 5. Jaarverslag 2021 – zie bijlage 2
 6. Financieel Jaarverslag 2021 – zie bijlage 3a-c
 7. Decharge en benoeming leden kascontrolecommissie 2022 – zie bijlage 4
 8. Af- en aantreden algemeen bestuur – zie bijlage 5
 9. Rondvraag
 10. Inhoudelijk programma
 11.  Sluiting

Klikt u hier om de bijlagen te downloaden.

Algemene leden vergadering 2021

Op 20 november 2021 in Huize Heyendael te Nijmegen wordt de statutair verplichte, jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap gehouden. De vergadering vangt aan om 14.30 uur.

De agenda van de Algemene Ledenvergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Verslag van de schriftelijke ALV 2019 – zie bijlage 1
 5. Jaarverslag 2020 – zie bijlage 2
 6. Financieel Jaarverslag 2020 | Oordeel kascommissie en decharge bestuur – zie bijlage 3a-c
 7. Benoeming leden kascontrolecommissie 2021 – zie bijlage 3d
 8. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) – zie bijlage 4
 9. Af- en aantreden algemeen bestuur – zie bijlage 5
 10. Presentatie vernieuwde huisstijl Thijmgenootschap
 11. Rondvraag
 12. Inhoudelijk programma – zie bijgevoegde Kennisgeving
 13. Sluiting

Klikt u hier om de bijlagen te downloaden.

drs. Eefje de Gelder, alg. secretaris

Algemene leden vergadering 2020

Omwille van de ontwikkelingen rondom het COVID19-virus heeft het bestuur van het Thijmgenootschap zich spijtig genoeg genoodzaakt gezien om de algemene ledenvergadering af te gelasten.

U kunt uw akkoord op de stukken, en eventuele vragen en opmerkingen binnen een termijn van drie weken via email (secretaris.thijmgenootschap@outlook.com) of per post kenbaar maken. Het bestuur beraadt zich vervolgens op een antwoord. Een verslag van deze schriftelijke raadpleging zal op de website geplaatst worden.

Leden die niet reageren, worden geacht hun fiat/decharge aan het bestuur te verlenen.

Het betreft de volgende stukken:

 1. Verslag van de ALV op 11 november 2019
 2. Jaarverslag 2019
 3. Financieel Jaarverslag 2019 en oordeel kascommissie
 4. Overzicht décharges en benoeming leden kascontrolecommissie 2020
 5. Overzicht herbenoeming van raads- en bestuursleden

Klikt u hier om de bijlagen te downloaden.

Eefje de Gelder, secretaris Thijmgenootschap

Algemene leden vergadering 2018

Tijdens het symposium op 3 november 2018 in Utrecht wordt ’s ochtends de statutair verplichte, jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap gehouden.

In verband hiermee gelieve hier aan te treffen:

– de concept-agenda,
– het concept-verslag van de ALV van 25 november 2017,
– het concept-jaarverslag 2017,
– het voorstel tot wijzigen statuten Thijmgenootschap
– de verklaring van de kascommissie.

mr. Jasper van Uden, alg. secretaris

https://thijmgenootschap.nl/news/jaarstukken-voor-de-alv-2018