Het Thijmgenootschap bevordert reflectie op wetenschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor onze samenleving en cultuur, vanuit een christelijk perspectief. Het doet dit door middel van boekuitgaven en symposia.

Op symposia en in publicaties stellen we actuele, maatschappelijk relevante vraagstukken aan de orde. Dit doen we vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken. Met deze multidisciplinaire aanpak willen we een bijdrage leveren aan een verantwoorde en gefundeerde bezinning op de complexe problemen van onze samenleving en de wetenschap in deze tijd.

Jaarlijks verzorgt de vereniging vier publicaties in de gezaghebbende reeks Annalen van het Thijmgenootschap. De laatste aflevering van elk jaar is gereserveerd voor het Thijmessay. Alle publicaties vanaf 1998 zijn direct in de boekhandel verkrijgbaar of via onze uitgever Valkhof Pers in Nijmegen. Oudere afleveringen zijn meestal nog bij het algemeen secretariaat te bestellen.

Het Thijmgenootschap kent naast het algemene lidmaatschap ook enige afdelingen waarvan men aanvullend lid kan worden. Het gaat om de wijsgerige afdeling, de medische afdeling, de rechts- en bestuurskundige afdeling en de afdeling katholieke theologie. De afdelingen organiseren regelmatig eigen voordrachten en themadagen.

Alberdingk Thijm

Sinds 1947 dragen we de huidige naam, geïnspireerd op J.A. Alberdingk Thijm, literator, kunstkenner en cultuurdrager (1820-1889).