De wijsgerige afdeling van het Thijmgenootschap wil bezinning bevorderen over thema’s die liggen op het raakvlak van wijsbegeerte en (christelijke) levensbeschouwing.

De afdeling staat open voor de leden van het genootschap die afgestudeerd zijn in de wijsbegeerte en voor een ieder die belangstelling heeft voor filosofie en (christelijke) levensbeschouwing.

Inlichtingen
dr. Arthur Kok
E: arthurkok1981@gmail.com

Bestuur
dr. Arthur Kok (voorzitter)
drs. Desiré T.M.G. de Rooij (penningmeester)
drs. Marieke Maes

Activiteiten

2015 – Studiemiddag Paulus onder filosofen, met Gert Jan van der Heiden en Ezra de la Haye.
2014 – Symposium met de afdeling katholieke theologie over Een open plek in de ziel. Geloven in een seculiere wereld, met o.a. Desanne van Brederode, Herman Westerink en Theo de Wit. De lezingen worden gepubliceerd in de Annalen.
2013 – Studiemiddag over de bekroonde masterscriptie van Lorenz Boeckhorst, getiteld Het vernuft van de arts, waarin hij in discussie met dominante opvattingen in de hedendaag­se verwetenschappelijkte gezondheidszorg (evidence based medicine).
2012 – Studiemiddag rond het Thijmessay 2011: Toewijding. Voorbij autonomie en zelfbeschikking van Jacques De Visscher.