De wijsgerige afdeling van het Thijmgenootschap wil bezinning bevorderen over thema’s die onze tijd en samenleving bezighouden, zoals klimaatverandering, toenemende ongelijkheid en verlies van gemeenschapszin. Dit doen we door deze thema’s in een groter wijsgerig en levensbeschouwelijk verband te plaatsen.

Wijsgerige en levensbeschouwelijke perspectieven helpen om na te denken over de onderliggende ontastbare waarden zoals rechtvaardigheid, vergeving, het goede, vriendschap en liefde – én ze geven ons een taal (vaak een poëtische taal) om dergelijke ervaringen te duiden. De afdeling staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor deze benadering.

De naamgever van het Thijmgenootschap was behalve een emancipator van het Katholicisme ook hoogleraar esthetica. Naast filosofie en levensbeschouwing is daarom ook de rol van de kunsten in de samenleving een inspiratie en bron van reflectie voor de wijsgerige afdeling.

Inlichtingen
dr. Arthur Kok
E: arthurkok1981@gmail.com

Bestuur
dr. Arthur Kok (voorzitter)
drs. Desiré T.M.G. de Rooij (penningmeester)

drs. Marieke Maes
Maurits Potappel MA
dr. Emma Cohen de Lara

Activiteiten

2023 Studiemiddag over Vergeving ter gelegenheid van het afscheid van Drs. Marieke Maes, docent Filosofie en Nieuwe Testament bij Fontys

2022 Is er toekomst voor de democratie? Een verdiepend gesprek over de actuele politiek met Donald Loose en Theo de Wit