De reeks Annalen van het Thijmgenootschap gaat terug tot 1907 (jaargang 1). Publicaties van vóór 1998 (jaargang 86) kunt u, mits voorradig, nabestellen bij het algemeen secretariaat voor € 5,- per stuk, exclusief portokosten.

Publicaties van jaargang 86 en tot 110 zijn uitgegeven door Valkhof Pers in Nijmegen en zijn ook in de boekhandel verkrijgbaar. Vanaf jaargang 111 worden de bundels uitgegeven door Eburon. Via deze link kunt u de uitgaven bekijken en direct bestellen. Hieronder ziet u de nummers van de laatste drie jaargangen en de lopende jaargang bij elkaar.

Sinds begin 2015 kunt u via deze website alle bundels vanaf 2002 (jaargang 90) tot drie jaar geleden gratis digitaal lezen. Klik hier om de jaargangen te bekijken en hier om ze te doorzoeken op thema. titel, auteursnamen enz.

(Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuisgestuurd. Ook lid worden?)

Uitgelichte publicatie

Jaargang 107 (2019) » aflevering 1

De verschillende gezichten van armoede

thijm_107Al jaren groeit het aantal voedselbanken in Nederland en België. De meeste burgers leven weliswaar in grote welvaart, maar doen te weinig om armoede te bestrijden. Ook al neemt wereldwijd het aantal mensen dat in extreme armoede leeft langzaam af, toch blijft hongersnood als schandvlek bestaan. Armoede toont meerdere gezichten en kan verschillende vormen aannemen. Maar wat is armoede?

Overzicht publicaties

 • Deze publicatie biedt een diepgaande verkenning van de rol en betekenis van empathie in onder meer de gezondheidszorg. Het bevat inzichten over empathie in de praktijk, de invloed van emoties, filosofische benaderingen, en de interactie met technologie. Het boek benadrukt het belang van empathie voor innovatie en de unieke uitdagingen in de ouderenzorg. In een [...]

 • In deze bundel zoeken twaalf jonge filosofen de confrontatie met die complexiteit. Ze willen niet de zoveelste mogelijke oplossing voor onze problemen aandragen, maar laten de vraag bewust als vraag staan. De zoektocht naar antwoorden is namelijk niet altijd gebaat bij directe, concrete en heldere oplossingen, maar begint met aftasten. In hun bezinning op wat [...]

 • De derde feministische golf richt zich op diversiteit, inclusiviteit en het bestrijden van de patriarchale cultuur. Ze streven naar gelijke rechten, maatschappelijke autonomie en een diverse samenleving, maar er zijn ook eenzijdigheden in hun denken, vooral gerelateerd aan het neoliberale tijdperk. Ze verwerpen vaak biologische aspecten van gender en streven naar maximale individuele vrijheid. Hoewel [...]

 • De oorlog is terug in Europa. De Russische aanval op Oekraïne dwingt Europa de geopolitieke realiteit onder ogen te komen. Is de positie van Europa, met alle afhankelijkheden van de Verenigde Staten, China, Rusland en andere staten wel houdbaar? En hoe moeten Europa en de Europese Unie zichzelf geopolitiek positioneren? De oorlog is terug in [...]

 • In Nederland maar ook daarbuiten lijken we getuigen te zijn van toenemende polarisatie. Is polarisatie altijd negatief? Kan polarisatie niet evengoed tot nieuwe invalshoeken en creatieve oplossingen voor moeilijke problemen leiden? Deze bundel zoomt niet alleen in op de oorzaken en effecten van polarisatie, maar ook op de vraag hoeveel polarisatie een democratische rechtsstaat kan [...]

 • Volgens Aristoteles is de kern van retorica, als de kunst van het overtuigen, dat de ziel erdoor in beweging wordt gebracht. De retorica van Aristoteles richt zich op de totale mens, niet slechts op diens talige vermogen. Daarbij kan het ook gaan om overtuigen door beeld of muziek. Het publieke domein is in de afgelopen [...]

 • Het lijkt steeds meer alsof in de Nederlandse gezondheidszorg de ‘persoon’ met haar eigen maat uit het oog wordt verloren. Niet langer staat de patiënt centraal staat maar de efficiëntie van het zorgsysteem. De maatschappelijke ontwikkelingen (vergrijzing, toenemende diversiteit) vragen om een meer op de persoon gerichte zorg. Als het om zorg gaat, is niet [...]

 • Onze universiteiten zijn bedrijven geworden. De onvrede hierover laaide de afgelopen vijfentwintig jaar telkenmale op: studenten en stafleden vragen om meer openheid en meer zeggenschap over hun eigen werk. In hun ogen is de maatschappelijke functie van de universiteit meer dan een schakel te zijn in de ‘kenniseconomie’. Het gaat om onafhankelijk denken en onderzoeken, [...]

 • De democratische rechtsstaat heeft een mooie voorkant en een rafelige achterkant. Het institutionele bouwwerk mag in orde lijken, maar bedreigingen van buitenaf en ‘betonrot’ van binnenuit geven reden tot zorg. Deze bundel behandelt de grondslag, kwetsbaarheid en weerbaarheid van onze rechtsstaat. Hier geen klaagzang over verval, maar kritische kanttekeningen gecombineerd met positieve richtingwijzers: suggesties om [...]

 • thijm_107-1

  Al jaren groeit het aantal voedselbanken in Nederland en België. De meeste burgers leven weliswaar in grote welvaart, maar doen te weinig om armoede te bestrijden. Ook al neemt wereldwijd het aantal mensen dat in extreme armoede leeft langzaam af, toch blijft hongersnood als schandvlek bestaan. Armoede toont meerdere gezichten en kan verschillende vormen aannemen. [...]