De medische afdeling van het Thijmgenootschap wil de geneeskunde plaatsen in het bredere perspectief van het mens-zijn. Vanuit onze christelijke oorsprong willen wij reflecteren op maatschappelijke, wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in de geneeskunde en de gezondheidszorg.

Jaarlijks organiseren we een symposium over ethische en filosofische vragen bij actuele medische ontwikkelingen. We streven ernaar de besproken onderwerpen te publiceren als een uitgave in de reeks van de Annalen van het Thijmgenootschap of in het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek.

Wie belangstelling heeft voor de doelstelling van de medische afdeling wordt van harte uitgenodigd zich als lid op te geven, waarmee u ook lid bent van het Thijmgenootschap.

Bestuur
prof. dr. Maria van den Muijsenbergh (voorzitter)
drs. Maaike Lange (secretaris)
drs. Ad Vorselaars (penningmeester)
drs. Cunigonda Hol
dr. Caroline Vos
dr. Hub Wollersheim

Inlichtingen
Maria van den Muijsenbergh
Heyendaalseweg 27
6524 SE Nijmegen
Tel: 06-43001418
E-mail: maria.vandenmuijsenbergh@radboudumc.nl

Activiteiten

2017 – Symposium Sleutelen aan het fundament. Genetische manipulatie in de voortplantingstechnologie.
2016 – Symposium Verleiding tot gezond gedrag. Persuasive technology in de gezondheidszorg. Zie ook de gelijknamige bundel.
2015 – Symposium De euro in de spreekkamerZie ook de gelijknamige bundel.
2014 – Symposium Baas over eigen lichaam? Dilemma’s rond zelfbeschikking en gezondheid. Zie ook de gelijknamige bundel.