De afdeling katholieke theologie wil de beoefening van de katholieke theologie in Nederland bevorderen en streeft daarbij naar een oecumenische openheid. We richten ons op de wisselwerking tussen de theologiebeoefening van de universiteiten en in het kerkelijke en maatschappelijke beroepsveld. De samenhang tussen de verschillende theologische disciplines komt met nadruk aan de orde.

Het Thijmgenootschap geeft ons de mogelijkheid om als theologen in gesprek te gaan met andere wetenschappers en met hen te reflecteren op actuele, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.
We werken via de Europese vereniging voor katholieke theologie op internationaal niveau samen.

Inlichtingen
dr. Harm J.M.J. Goris
E: h.m.j.goris@uvt.nl

Bestuur
dr. Harm J.M.J. Goris (voorzitter)
dr. Frank G. Bosman (secretaris)

Activiteiten

2021 – 2023 – Vier bijeenkomsten over de verhouding tussen ICT en theologie. De lezingen zullen in 2023 worden uitgegeven in de Annalenreeks van het Thijmgenootschap.
2015 – 2018 – Vier bijeenkomsten over de verhouding tussen religie en geweld. De lezingen zijn in 2018 uitgegeven in de Annalenreeks van het Thijmgenootschap onder de titel God tussen oorlog en vrede.
2012 – 2014 – Vier bijeenkomsten over de verhouding tussen academische theologie en de Kerk. Lezingen zijn verzorgd door bisschoppen en theologen, en zijn bewerkt en uitgegeven in de Annalenreeks van het Thijmgenootschap onder de titel ‘Verdeelde wijsheid‘.
2011 – 2012 – Vier bijeenkomsten over de huidige situatie en de toekomst van de academische theologie in Nederland: theologie binnen faculteiten geesteswetenschappen, plaats van de dogmatiek in de theologieopleiding, theologie en arbeidsmarkt, theologie en media. De lezingen zijn bewerkt en uitgegeven in de Annalenreeks van het Thijmgenootschap onder de titel ‘De theologie gevierendeeld‘.