Het Thijmgenootschap is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), onder fiscaal nummer 8067.21.273. Giften zijn daarmee voor u fiscaal aftrekbaar. Het Thijmgenootschap op zijn beurt is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Wilt u meer informatie over het doen van schenkingen (incidenteel, periodiek of door opname van het Thijmgenootschap in uw testament), dan kunt u contact opnemen met de secretaris of de penningmeester.

drs. Eefje de Gelder, secretaris

E contact@thijmgenootschap.nl

Klik hier voor het beleidsplan 2018 en hier voor de jaarrekening van 2022.

Beloningsbeleid: de bestuurders ontvangen geen bezoldiging.