Door: Emile Aarts, Frits Grotenhuis

Emile Aarts en Frank Grotenhuis laten zien welke moeilijke weg een gedachte op papier moet afleggen om uiteindelijk in het dagelijkse leven toepassing te vinden. Zij kozen hiervoor de idee van ‘Ambient Intelligence’: een elektronische omgeving die sensitief en responsief kan reageren op de aanwezigheid van mensen. Nanotechnologie zal hierin een grote rol spelen, omdat het de productie van apparaten met zeer kleine afmetingen mogelijk maakt.

De auteurs laten ook zien dat het klassieke model van productontwikkeling, namelijk technologiegedreven ontwikkeling, niet meer te handhaven is. Technologie moet dienend zijn, gericht op wat mensen willen, op basis van interactie tussen bedenker en gebruiker.