Door: Henk van Houtum, Roos Pijpers

Van Houtum en Pijpers houden een pleidooi houden voor open grenzen in deze bijdrage over angst en protectie in het grens- en immigratiebeleid in de EU. Zij vinden dat de angst die een belangrijke drijfveer is voor de wens tot een selectief immigratiebeleid ongefundeerd is. Ze benaderen immigratie niet zozeer vanuit nationaal-economisch perspectief maar vanuit een ethisch perspectief van mondiale solidariteit.