Door: Koos van der Velden

Koos van der Velden laat zien welke ontwikkelingen wij in de komende jaren kunnen verwachten in ons stelsel van gezondheidszorg en hoe de medische beroepsgroep hierop zal moeten inspelen. Management en beleid zullen hierbij belangrijke thema’s zijn en zullen meer nadruk krijgen. De relatie met de patiënt en de samenleving zal zakelijker worden, waarbij competenties als deskundigheid, doelmatigheid, communicatie en organisatie centraal zullen staan.

Desondanks zal de meest geëigende rol van de arts toch zijn die van vertrouwenspersoon.