Door: Ine Voorham

Het Leger des Heils doet veel voor mensen, die te kampen hebben met chronische verslaving en/of psychiatrische problemen. Vaak zijn deze mensen thuis- of dakloos. Aan welke – vaak complexe – problemen moeten deze mensen het hoofd bieden? Welke mogelijkheden wendt het Leger des Heils aan? Hoe functioneert daarin het geloof, dat het anders moet en anders kan? Hoe kan aan deze mensen nog hoop worden geboden op een ander, een beter leven?