Door: André Knottnerus, Hanneke van de Klippe

André Knottnerus en Hanneke van de Klippe tonen aan dat in het medisch onderzoek verschillende krachten werkzaam zijn, die voor een scheefgroei in de onderzoeksagenda zorgen. Dat gaat ten koste van onderwerpen die economisch minder interessant zijn. Bovendien bestaat het gevaar dat onderzoeksresultaten vertekend raken vanwege de belangen van sponsoren.

De auteurs bespreken verschillende mogelijkheden om deze gevaren te verminderen. Centraal staat de verantwoordelijkheid van individuele onderzoekers ten opzichte van patiënten, de samenleving en de wetenschap.