Door: Luca Consoli

Luca Consoli legt de aandacht bij het bijzondere karakter van het ‘nano-gebeuren’ als technowetenschap. Hij zet uiteen dat nanotechnologie ontwikkelingen in gang kan zetten die op hun beurt weer nieuwe technieken en producten kunnen doen ontstaan. Daardoor zijn de ontwikkelingen niet neutraal, maar hebben vaak verkapte normatieve implicaties. Juist nanotechnologie kan onze perceptie van de werkelijkheid beïnvloeden.

Consoli pleit voor een interactiemodel voor het maatschappelijke debat, waarbij opvattingen van alle geledingen de uiteindelijke richting moeten geven aan de weg die wij met de nanotechnologische ontwikkelingen moeten gaan.