Door: Gerard van Wissen

Gerard van Wissen diept de culturele dimensie uit door individualisme en het heersende marktdenken met elkaar te verbinden. Vervolgens schetst hij op basis van een historische analyse hoe de combinatie van individualisme en marktdenken ook gevolgen heeft voor het denken over de rechten van het individu, de menselijke waardigheid en van daaruit voor de visie op mensenrechten.