Door: Martin Buijsen

De debatten over de stelselherziening in de gezondheidszorg gaan niet zozeer over de invloedssferen van markt en overheid, vindt Martin Buijsen. De wezenlijke vraagstukken liggen op een dieper niveau. Het werkelijke probleem is dat veel van de jongste initiatieven zich niet of nauwelijks verdragen met deze eigen moraal van de gezondheidszorg. Ze ‘passen’ niet en zijn om die reden ontwrichtend.