Door: Mohammed Benzakour

Schrijver Mohammed Benzakour voelt zich enerzijds niet meer thuis in het geloof waarin hij werd opgevoed, anderzijds voelt hij zich ook niet op zijn plaats onder de moderne sceptici die uit naam van een verlichtingsrationalisme alle geloof hebben afgelegd. Hij bepleit een derde weg tussen die van de militante fundamentalistische gelovigen en de al even militante rationalistische modernisten. Op die weg vinden moderne intellectuelen in het geloof van hun traditie datgene wat de huidige wereld zo hard nodig heeft: spiritualiteit.