Door: R.S.G. Holdrinet

Wie de oude en de nieuwe tekst van de eed vergelijkt, ziet dat de nieuwe tekst eerder normatief is, tendeert naar concreet gewenst gedrag, dan zich te richten op algemeen geldende, duurzame waarden of deugden. Holdrinet schrijft: 'In dit opzicht is het inderdaad een eed die past bij de geest van de tijd, maar dan wel in de zin zoals Paul van Tongeren die beschrijft: "Een gevolg van op drift geraakte waarden".'