Door: R. Seldenrijk

De pater divinus medicinae, de goddelijke vader van de geneeskunde, zou van de nieuwe eed waarschijnlijk zeggen dat die de zijne niet is, vermoedt de auteur. Hij legt dat uit en gaat vervolgens in op verschillende ethische benaderingswijzen en daarmee op de nieuwe artseneed.