Door: Dineke Leliefeld-Lohman, Juul Soons-Smoor, Riet Hanssen-Smeets

Er zijn drie sterk verschillende beelden van de werkende vrouw, signaleren de auteurs:

– dat van de buitenshuis werkende vrouw voor wie arbeid een belangrijke bron van zingeving en geluk is;
– dat van de overbelaste vrouw die werk en zorg combineert en wier welbevinden ter discussie staat;
– dat van de werkende vrouw die niet doorstroomt naar hogere functies, ondanks haar capaciteiten en ambities.

Is het voor vrouwen mogelijk om werk en zorg te combineren zonder overbelast of ziek te raken? Wie zorgt er als vrouwen werken? Heeft het veronderstelde ‘glazen plafond’ te maken met het vrouw-zijn of met de mannencultuur binnen instellingen, bedrijven en organisaties?