Door: Peter-Paul Verbeek

Peter-Paul Verbeek geeft een overzicht over de verschillende manieren waarop de verhouding tussen mens en techniek geïnterpreteerd kan worden. Hij spoort ons aan om de werkelijkheid onder ogen te zien. De conditio humana (wie we zijn, hoe we onszelf zien) is ondenkbaar geworden zonder de techniek. We zullen de uitdaging moeten aangaan om de gevolgen van deze situatie voor wat mens zijn betekent te doordenken, zonder te vervallen in een heroïsch maar machteloos verzet of in een ongefundeerd over-optimisme, waarin alles dat kan ook mag.