Door: J. Legemaate

De artseneed heeft geen juridische basis of verankering, ook de in 2003 gereed gekomen nieuwe versie van de eed. De auteur stelt de vraag of dat erg is. Ligt het eigenlijk wel voor de hand dat de artseneed juridisch wordt ingekaderd of voorgeschreven? Gaat het niet veel meer om een morele actie vanuit de beroepsgroep zelf, die juist niet gejuridiseerd zou moeten worden?