Door: Sandra Kohnstamm-Bodenhausen

Een mens kan worden opgevoed om goed te handelen met het oog op geluk. Dit is de boodschap van de moraaltheologie, zoals verwoord door theoloog Frans Vosman – met het voorbehoud dat Gods genade bepalend is voor het welslagen van dit project. Dit staat in contrast met 'the pursuit of happiness', door de liberale cultuur als een recht gezien.