Door: Hans van Crombrugge

Naast het organiseren en begeleiden van ontwikkelings- en leerprocessen is onderwijs ook en uiteindelijk het op gang brengen van een vormingsproces, om de mens die de leerling is meer en beter mens te laten worden (humaniora). Maar wat vorming is, is niet evident. Zoals er verschillende opvattingen bestaan over menselijke vrijheid en menselijke waardigheid, zo bestaan er ook vele opvattingen over wat vorming is.