Door: Agnes Jongerius

Volgens FNV-voorzitter Agnes Jongerius verdient het Thijmgenootschap lof voor de organisatie van een reeks bijeenkomsten over het onderwerp marktwerking en solidariteit in de publieke dienstverlening. Te lang werd die discussie nauwelijks gevoerd, dat is gelukkig veranderd. Er is een kentering in het denken over marktwerking.