Door: Kees Klop

In Nederland mogen programmabladen van omroepen niet worden gesubsidieerd uit de algemene middelen van de omroepen. Aanbieders die geen subsidie van de overheid ontvangen (zoals uitgevers van kranten) mogen echter wel een omroepblad subsidiëren met opbrengsten uit andere activiteiten. Hierdoor komen programmabladen van omroepen in moeilijkheden. Kees Klop laat in deze casus zien dat dit oordeel in strijd kan zijn met het streven naar een pluriforme mediavoorziening.