Door: Klaas Rozemond

Klaas Rozemond gaat op de uitdaging in van Hans Boutellier (in diens boek 'De veiligheidsutopie') en probeert aan de hand van de traditie van de sociale contractsfilosofie enkele uitgangspunten te formuleren voor een moraal van het strafrecht.