Door: Gerrit Steunebrink

Gerrit Steunebrink beschrijft de complexe relaties tussen staat, civil society en privé-sfeer en betrekt ze op de actuele positie van de islam in Nederland. Hij laat zien dat de opvatting dat ‘de islam’ een bedreiging vormt voor de principes van de rechtsorde een mythe is die door politici en media wordt gevoed. Hij ontzenuwt deze mythe door de islam in Nederland te begrijpen als een migrantenreligie en te wijzen op het feitelijk overwegend rechtmatige gedrag van moslims in Nederland. Ook stelt hij de mythologiserende retoriek die vaak het debat over de islam beheerst, aan de kaak.