Door: Lei Delsen

Lei Delsen betoogt dat migratie geen tijdelijk fenomeen is en dat het slechts onder bepaalde voorwaarden gunstige economische gevolgen heeft. Individuele economische voordelen van migratie hoeven niet samen te vallen met maatschappelijke economische voordelen. Externe effecten van migratie en de invloed die immigratie hierdoor heeft op de emigratie spelen hier een belangrijke rol. De netto economische voordelen van migratie zijn noch voor het gastland noch voor het zendende land eenduidig.